27. października 2017 r. uczniowie uczestniczący w innowacji pedagogicznej „Trener personalny  -  racjonalne żywienie i ruch”  wzięli udział w XXV konferencji pod hasłem „Żywienie a aktywność fizyczna” organizowanej przez naszego partnera Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW).

Problematyka  dotycząca  roli właściwego odżywiania się osób aktywnych fizycznie  została przedstawiona przez znane autorytety w tej dziedzinie:  dr hab. Jadwigę Malczewską-Lenczowską z Instytutu Sportu - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, dr hab. Barbarę Frączek z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, jak również  dr n. zdr. inż. Krzysztofa Durkalca-Michalskiego pracownika Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i członka Polskiego Związku Zapaśniczego. Podczas konferencji poruszono również tematykę związaną z profilaktyką  odwodnienia i strategii  właściwego nawadniania sportowców, jak również  potrzebie stosowania suplementów.  Nasi uczniowie zainteresowani tą problematyką znaleźli odpowiedzi na wiele nurtujących  pytań, chociażby jak w warunkach domowych  przygotować napój izotoniczny, czym się kierować przy wyborze suplementu itp.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły