27.03.2018 r. po raz kolejny odbyły się zajęcia dla uczniów uczestniczących w innowacji pedagogicznej „Trener personalny – racjonalne żywienie i ruch”.      

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na  SGGW, na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji  w Katedrze Żywienia Człowieka. Nad przebiegiem zajęć z ramienia uczelni czuwała Pani dr inż. Elżbieta Wierzbicka. Zajęcia pozwoliły uczniom praktycznie zapoznać się z procedurami obowiązującymi podczas przeprowadzania wywiadu żywieniowego oraz poznać aktualne metody oceny stanu odżywienia. Każdy z uczestników mógł dokonać oceny swojego stanu odżywienia oraz dokonać oceny prawidłowości swojego jadłospisu. Szczególnie pomiary antropometryczne ciała wzbudzały zainteresowanie uczniów.

Zajęcia z zakresu oceny stanu odżywienia – wywiad żywieniowy i pomiary antropometryczne, prowadziły dr hab. prof. nadzw. SGGW Agata Wawrzyniak oraz mgr inż. Agnieszka Woźniak.

Fotorelacja: Ocena stanu odżywienia

Zajęcia z układania jadłospisów z wykorzystaniem programu komputerowego Dieta 5 prowadziły dr Agata Białecka, mgr inż. Małgorzata Turek oraz mgr inż. Maria Szmidt.

Fotorelacja: Układanie jadłospisów

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły