16 i 17 maja 2017 r. uczniowie klas 1 a  i 1 b Zasadniczej Szkoły Gastronomicznej w ramach podpisanego porozumienia o wzajemnej współpracy miedzy Szkołą a Hotelem, po raz kolejny uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez przedstawicieli  Hotelu Hilton.

Młodzież miała możliwość poznania organizacji pracy w hotelu, zasady i metody realizacji zadań w poszczególnych działach m.in.: recepcji, gastronomii, sali restauracyjnej i części hotelowej, uczestniczyła także w pokazie kulinarnym, prowadzonym przez szefa kuchni Hotelu Hilton - Łukasza Gołębiewskiego.

Na zakończenie warsztatów uczniom wręczone zostały certyfikaty.

Odsłony: 1911

Oto przykłady dotychczasowych działań wynikających ze współpracy z w/w hotelami:

W dniu 20.03.2017 r w kuchni Hotelu Marriott odbyła się lekcja praktyczna z udziałem uczniów naszej Szkoły. Uczniowie z klasy 2 d TGH pracowali po okiem szefów kuchni: z Panem Inderjit Manota – Junior Sous Chef oraz z Panem Zbigniewem Stankiewiczem – Supervisor.

Fotorelacja….

W dniu 29.03.2017 r w ZSG „Poznańska ” odbyła się kolejna lekcja z udziałem przedstawicieli Hotelu Marriottt. W lekcji uczestniczyli przedstawiciel Hotelu Pani  Carolina Collewijn – training colsuntant,  Pani Gabriela Głowacka – kierownik recepcji, Pani Aneta Kowalewska – recepcjonistka oraz Pani Olga Ziębicka – HR Administrator i Pan Piotr Kwiatkowski –bellman.  Udział w lekcji wzięli uczniowie klasy 1 g oraz 3 h TGH o specjalności technik hotelarstwa. Tematem lekcji było zameldowywanie i wymeldowywanie gości, sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się przy obsłudze gości. Zostały też omówione predyspozycje osoby, która stara się o przyjęcie do pracy w hotelu.

Fotorelacja….

Odsłony: 1878

W naszej szkole od 2002 roku działa niezmiennie aktywnie szkolne koło artystyczne- teatralno-dziennikarskie, prowadzone przez panią Ewę Bielak.

Głównym celem działań podejmowanych przez koło jest oprawa artystyczna imprez szkolnych i pozaszkolnych oraz uczestnictwo w konkursach artystyczno-literackich, przede wszystkim w Śródmiejskim Festiwalu Młodych Talentów, w którym od lat osiągamy sukcesy i zdobywamy laury.

NASZE OSIĄGNIĘCIA

Cele edukacyjne:

1.   Rozwijanie zainteresowań humanistycznych  i medialnych uczniów z uwzględnieniem przygotowania do matury ustnej oraz poszukiwania pracy na rynkach europejskich.
2.    Doskonalenie umiejętności redagowania pisemnych i ustnych form wypowiedzi.
3.    Kształcenie kultury żywego słowa, umiejętności artystycznych, wokalnych i scenograficznych..
4.Umiejętność autoprezentacji, sztuka komunikacji interpersonalnej- jak mówić, aby słuchano, jak słuchać, aby mówiono…
5.    Rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych.
6.    Doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji utworu literackiego.
7.    Edukacja kulturalna ( film, telewizja, teatr).
8.    Warsztaty teatralno-happeningowe.
9.    Realizacja ścieżki edukacyjnej- czytelniczo-medialnej.
10.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej- kształcenie korzystania z technologii informacyjnej- edytor tekstu, html,warsztat dziennikarza-praktyka.

11.Sztuka retoryki i komunikacji językowej.
12. Etyka mediów- czym jest netykieta?

Odsłony: 3369

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły